Genesis

Na początku była inicjalna sieć spękań …

I rzekł Pan – Niech się staną jaskinie, ażeby żyć nie było człowiekowi za lekko.
I stały się jaskinie we wszystkich skałach krasowych, od wschodu do zachodu świata.

I rzekł Pan – Niechaj ciemności zapanują w jaskiniach, ażeby człowiek nie wiedział, gdzie noga jego stąpa, i ręka chwyta.
I stały się ciemności w jaskiniach.
I rzekł Pan – Niechaj się staną przepaście wielkie, aby miał gdzie latać, ptakom niebieskim podobien.
I stały się przepaście wielkie i bezdenne.

I rzekł Pan – Zróbmy nagromadzenie wielkie kamienia wszelakiego, aby nie był samocien w lataniu swoim.
I stały się nagromadzenia want wszelakich.
I rzekł Pan – Zacieśnijmy co ma być zacieśnione, a rozszerzmy co ma być rozszerzone, aby czuł się przygnieciony w zaciskach i przerażony w salach ogromnych.I stały się sale ogromne i zaciski.
I spojrzał Pan na dzieło swoje, a przeraził się.
Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, że za ciężki krzyż zgotowałem dzieciom swoim do niesienia…
Z Genesis wg Piotra, Mateusza i Antoniego