Dzieje sekcji

Próba rekonstrukcji dziejów Sekcji Grotołazów spowodowana utratą całej niemalże dokumentacji podczas powodzi, która nawiedziła miasto a przez to i siedzibę Klubu w lipcu 1997 roku. Pisownia w większości oryginalna. Uwaga! Materiały pochodzą z różnych źródeł oraz przekazów ustnych, mogą więc występować tu pomyłki i nieścisłości ! Jeśli posiadasz zapiski lub pamiętasz o czymś o czym nie ma wzmianki poniżej, koniecznie daj znać!

KILKA SŁÓW…

Grotołażenie na Dolnym Śląsku propagowane było już w czasach, kiedy stolicą tego regionu było miasto Breslau. Wówczas to miały miejsce liczne penetracje jaskiń dolnośląskich, głównie przez naukowców związanych z miejscowym Uniwersytetem. Bezpośrednio po wojnie, gdy Breslau stało się Wrocławiem, działalność jaskiniowa znacznie osłabła, o czym świadczyć może niewielka ilość publikacji w tym temacie. Przełomowym okresem w historii ruchu jaskiniowego w naszym regionie było założenie we Wrocławiu organizacji skupiającej w swoich szeregach miłośników gór i jaskiń. Stało się to z inicjatywy Teresy Janasz i Janusza Rabka, którzy to postanowili na wzór Krakusów i Warszawiaków założyć własny klub we Wrocławiu. Za początek burzliwych dziejów Sekcji Grotołazów Wrocław należy uznać datę 23 października 1955. Wtedy to powstała Sekcja Taternictwa Jaskiniowego Oddziału Miejskiego PTTK zrzeszająca początkowo 9-cioro członków. Klub w swej 50-cio letniej historii działał w oparciu o różne organizacje. Były to min: Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze, Zrzeszenie Studentów Polskich, Klub Wysokogórski ,a od roku 1996 Sekcja działa jako niezależna organizacja jaskiniowa. Pierwotnie, członkowie SGW uczestniczyli w akcjach jaskiniowych organizowanych przez kluby z Warszawy i Krakowa, jednak z upływem czasu, w miarę nabywanego doświadczenia rozpoczęli własną działalność, tak tatrzańską jak i zagraniczną.

Przez okres kilkudziesięciu lat członkowie Sekcji gościli na wszystkich niemalże kontynentach, zwiedzając tam i eksplorując najgłębsze i najdłuższe jaskinie świata. Działano również w Polsce ,głównie na Dolnym Śląsku i w Tatrach, gdzie dokonano rozlicznych odkryć i ciekawych przejść sportowych. Aktualnie Klub liczy kilkudziesięciu członków wywodzących się głównie ze środowisk akademickich. Najczęstszą formą aktywności jest obecnie działalność sportowa i szkoleniowa. Ponadto eksplorujemy w jaskiniach tatrzańskich, Austrii i Rumunii, nurkujemy w obiektach podziemnych, prowadzimy działalność naukową i poznawczą w różnych ciekawych miejscach na Ziemi. A na co dzień jesteśmy całkiem normalnymi ludźmi, którzy z zamiłowania często wyjeżdżają „za miasto” i robią tam ciekawe, nieraz niestworzone rzeczy, będąc przy tym w gronie najbliższych – podobnie odbierających świat przyjaciół.


KALENDARIUM, CZYLI FOREVER MYSTERIOUS UNDERGROUND

Istnieje dokument z 23 stycznia 1955 który świadczy o działalności Oddziałowej Sekcji Taternictwa Jaskiniowego przy PTTK we Wrocławiu już wtedy. 16 października 1955 Sekcja Taternictwa Jaskiniowego PTTK przy Politechnice Wrocławskiej zorganizowała pierwszą wycieczkę turystyczną do Groty Radochowskiej. 23 października 1955 Założenie samodzielnej Oddziałowej Sekcji Taternictwa Jaskiniowego ? tę datę uznajemy za nasze narodziny. 23 listopada 1955 została oficjalnie utworzona Oddziałowa Sekcja Taternictwa Jaskiniowego we Wrocławiu przy Oddziale Miejskim PTTK. Klub liczył wówczas 9-ciu członków, w tym 7 taterników, i nosił nazwę Sekcji Jaskiniowej później zmienionej na Sekcję Grotołazów, a wydzielił się z Okręgowej Sekcji Alpinizmu PTTK we Wrocławiu.

Zima 1956 Członkowie Sekcji biorą udział w warszawskiej wyprawie MW-1 do Jaskini Miętusiej w Tatrach. Zima 1956 Członkowie Sekcji biorą udział w krakowsko-zakopiańskiej wyprawie do Jaskini Bystrej w Tatrach. Kwiecień 1956 ruszył I wrocławski teoretyczny kurs taternictwa jaskiniowego. Kwiecień 1956 odbyły się dwie wyprawy do Jaskini Radochowskiej w celu zbadania jej pod kątem możliwości udostępnienia do ruchu turystycznego. Sierpień 1956 Na zaproszenie francuskich grotołazów, wyjeżdża z Polski wyprawa do Gouffre Berger, w której to jaskini T. Janasz ustanowiła kobiecy rekord głębokości.

Luty 1957 I wrocławska wyprawa do jaskiń tatrzańskich WW-1 (wcześniejsze przeprowadzane były przy udziale klubów warszawskiego bądź krakowskiego). Wyprawa miała charakter szkoleniowo – zapoznawczy a poznano 5 największych (wówczas) jaskiń tatrzańskich: Szczelinę Chochołowską, Kamienne Mleko, Zimną, Miętusią i Kasprową Niżnią. Sierpień 1957 II wrocławska wyprawa w Tatry WW-2 o charakterze szkoleniowo – zapoznawczym. Obejmuje ona 4 jaskinie tatrzańskie: Lodowa, Wysoka, Za 7 Progami, Zimna.

W lutym 1958 przy Radzie Okręgowej Zrzeszenia Studentów Polskich powstał Akademicki Klub Turystyczny który przyjął Sekcję Grotołazów pod swoje skrzydła. Luty 1958 Klubowa wyprawa do jaskini Zimnej. Celem wyprawy były badania naukowe oraz eksploracja partii końcowych jaskini. Podczas wyprawy odkryto Partie Wrocławskie pokonując trudny Korkociąg Wrocławski. Zapalenie się na biwaku sześcioosobowego śpiwora ?Zuzanna? doprowadziło do ?efektownej? akcji ratunkowej i publicity naszej Sekcji. Zagrożeni grotołazi o własnych siłach dotarli do wyjścia z jaskini sprawiając dużą ulgę ratownikom a niezadowolenie Kronice Filmowej. Lipiec 1958 Pierwsza wrocławska wyprawa zagraniczna do Czechosłowacji. Działano w krasie morawskim, słowackim, dobszinskim i demianowskim.

Wrzesień – październik 1959 Wyprawa Sekcji do jaskiń Jugosławii. Prowadzono wówczas działalność w lodowej jaskini Triglavske Brezno, w której to osiągnięto głębokość ?60m.

Lipiec 1960 Wyprawa do Bułgarii. Sierpień 1960 Wyprawa do jaskiń węgierskich. Sierpień 1960. Członkowie Sekcji brali udział w warszawsko ? zakopiańskiej wyprawie do Śnieżnej. Osiągnięto wówczas głębokość -600m.

Luty 1961 Zorganizowano dwie równoległe wyprawy do jaskiń Miętusiej i Zimnej. Lipiec 1961 obóz poszukiwawczy w Tatrach Zachodnich. Przy okazji odkopywania zagruzowanej szczeliny w Kominach Tylkowych dostrzeżono CZARNY otwór. 17 lipca 1961 Po długich poszukiwaniach odkryto wejście do Jaskini Czarnej i przeprowadzono jej wstępną eksplorację. Sierpień 1961. II wyprawa eksploracyjna do Jaskini Czarnej. Udział wzięło 20 osób + goście. W czasie wyprawy odkryto partie pod salą Francuską, partie Tehuby (min. górny ciąg przez Korytarz Dziewiczy do Sali Dobrej Nadziei, w dolnym ciągu Jeziorko Tehuby, Sala Taty Winiarskiego i Zacisk Wiatru) i Partie III Komina co dało w sumie 3500 m korytarzy. W trakcie jednego z wyjść z jaskini drugiego dnia akcji piorun uderzył w otwór. Porażeni zostali, na szczęście niegroźnie, dwaj grotołazi. Sierpień ? wrzesień 1961. Wielka wyprawa do Śnieżnej z udziałem grotołazów ze Śląska, Warszawy, Wrocławia, Zakopanego, Anglii, Jugosławii, Węgier i Włoch. Osiągnięto wówczas dno (-640) plasując jaskinię na 6 miejscu w świecie. Grudzień 1961 III wyprawa do jaskini Czarnej, działająca z biwaku założonego nad Jeziorkiem Tehuby. Jaskinię powiększono o partie za Labiryntem Wiatru, Rurę za Kredensem, Komin Samobójców, Salę Węgierską (II otwór) i Salę Szczelinową ? około 700 metrów nowego.

Luty 1962 IV-a, licząca 20 osób, działająca w oparciu o 2 równoległe biwaki w Tehubach i Sali Łukowej wyprawa do jaskini Czarnej. Połączono salę Francuską z Salą Szczelinową. Eksplorowano kominy w stropie głównego ciągu, Salkę z Niedźwiedziem w rejonie III Komina, Komin Węgierski dochodząc do Studni Smoluchowskiego. Eksploracja Partii Królewskich i Komina Niepokoju. Kwiecień 1962 V wyprawa do jaskini Czarnej. 18 osób wydłużyło jaskinię do progu Furkotnego. Obfity potok spływający po Furkotnym powstrzymuje jednak przed dalszymi odkryciami. Jaskinia Czarna jest już wówczas najdłuższą jaskinią Polski. Sierpień 1962 VI wyprawa do jaskini Czarnej – 22 osoby. Odkryto partie za prożkiem Furkotnym, Studnię Imieninową, Salę Św. Bernarda, Colorado, Korytarz Żyrafowy. Grudzień 1962 VII wyprawa do Jaskini Czarnej.

W lutym 1963 odbyła się wyprawa naukowo-szkoleniowa do Jaskini Czarnej. 25 osób (w tym goście z NRD i Holandii) prowadziło badania naukowe i kartowało jaskinię. Marzec 1963 Wiosenny Bal Grotołazów. Lipiec 1963 w trakcie Ogólnopolskiego Zlotu Jaskiniowego KTJ odbyła się wyprawa do Ptasiej Studni w trakcie której członkowie Sekcji wspięli się do okna w Studni Palidera, eksplorując meander, doszli nad Salę Dantego. Osiągają również dno Bazyliki po drodze spotykając grotołazów, którzy zjechali Trzecią Studnią w Jaskini Lodowej Litworowej, fizycznie łącząc obie jaskinie. W tym samym czasie inna grupa, po biwaku na -100m i zjeździe Drugą Pięćdziesiątką odkrywa Trzeci Płytowiec w Wielkiej Litworowej. Sierpień 1963 I-sze ogólnopolskie wczasy jaskiniowe w Dolinie Lejowej. Lato 1963 intensywna eksploracja Jaskini Czarnej. Wrzesień 1963 Rekonesansowy wyjazd do Jugosławii w celu zwiedzenia rejonów krasowych: Prokletije, Szar Planina, Korab.

Zima 1964 Wyprawa SG AKT Wrocław do Jaskini Czarnej. Przekopano zamulenia w kilku korytarzach położonych za Szmaragdowym Jeziorkiem odkrywając około 130 m. nowych partii i podjęto próbę przekopania Colorado osiągając jedynie 10 m. postępu. Wyprawę kończą prace kartograficzne, których efektem jest zestawiony plan w skali 1:400. 1964 zespół wrocławski odkrywa i eksploruje wstępną, niewielką część Jaskini Koziej w Tatrach w trakcie powierzchniowych poszukiwań otworów jaskiń prowadzonych na terenie Koziego Grzbietu. Lipiec 1964 w czasie Ogólnopolskiego Zlotu Grotołazów w Tatrach członkowie Sekcji uczestniczyli w pierwszym przejściu sportowym z jaskini Lodowej Litworowej do jaskini Ptasiej. Sierpień 1964 5 członków Sekcji brało udział w zlocie speleologów jugosłowiańskich w Sezanie gdzie zwiedzali okoliczne jaskinie. Grudzień 1964 5 członków Sekcji brało udział w warszawskiej wyprawie do Miętusiej.

Luty 1965 25 osobowa wyprawa do Jaskini Czarnej. Próba przekopania zamulonego syfonu w Colorado. Lipiec 1965 Wczasy jaskiniowe w Dolinie Lejowej. Sierpień -wrzesień 1965 Odbyła się wyprawa do Jugosławii. Zwiedzono m.in. jaskinię Planinaka, Vrania Jama, Putikova, Najdena Jama, Kriżna, Postojna Jama oraz wzięto udział w Międzynarodowym Seminarium Speleologicznym w Lublijanie. W Alpach Julijskich odkryto podczas wyprawy 5 jaskiń awenowych do 100 m głębokości. Grudzień 1965 Bal z okazji X-cio lecia Klubu a co za tym idzie speleologii wrocławskiej zorganizowany w Piwnicy Świdnickiej pod wrocławskim Ratuszem w Rynku.

Zima 1966 wyprawa do Jaskini Czarnej. Kopano w Colorado i w dnie Komina Herkulesa. Próbowano nawiązać kontakt głosowy z powierzchnią w Colorado. Luty 1966 w Kominie Herkulesa w Jaskini Czarnej działa 18 osobowa wyprawa Sekcji. Maj 1966 Sekcja zorganizowała II na świecie a I w Polsce Międzynarodowe Seminarium Ratownictwa Jaskiniowego. Seminarium zlokalizowano w Dolinie Chochołowskiej. W seminarium wzięli udział goście z Austrii, Czechosłowacji i Węgier. Wrzesień 1966 15 osobowa wyprawa do Jugosławii. Zwiedzanie jaskiń Słowenii i eksploracja masywu Biokovo. Październik 1966 Podczas prac eksploatacyjnych kamieniołomu Kletno III w Kletnie odkryto otwór do nieznanej jaskini. Natychmiast po zawiadomieniu Sekcji przystąpiono do eksploracji. Ze względu na dużą ilość kości niedźwiedzia jaskiniowego zalegających w jaskini nadano jej nazwę NIEDŹWIEDZIA. Grudzień 1966 40 osobowa wyprawa do Czarnej o charakterze szkoleniowo- eksploracyjnym.
Luty 1967 Obóz w Tatrach. W czasie wyprawy do Jaskini Czarnej odkryto stanowisko gleb poligonalnych w korytarzach objętych strefą dynamiczną w pobliżu otworu. Jest to pierwsze stanowisko tego typu w jaskiniach. 10 osobowy obóz zwiedzał także jaskinie Miętusią oraz Zimną. Lipiec 1967 Udział członków Sekcji w kompleksowych badaniach Jaskini Niedźwiedziej. Sierpień 1967 Obóz jaskiniowy w Tatrach. Wrzesień 1967 Wyprawa w Kaukaz (Gruzja) wspólnie ze Speleoklubem Warszawskim. Celem wyprawy było poznanie jaskiń Kaukazu oraz wzięcie udziału w VIII Sesji Speleologów Gruzińskich w Suchumi. Grudzień 1967 W kolejnej z licznych wypraw do jaskini Niedźwiedziej, ukończono wykop w Sali Lwa odkrywając Sale Pałacowe i Korytarz Człowieka Pierwotnego.

Zima 1968 40 osobowa wyprawa szkoleniowa do Czarnej i Zimnej. Luty 1968 15 osobowa wyprawa w Tatry do Miętusiej, Szczeliny Chochołowskiej i Zimnej. Czerwiec 1968 Sekcja gościła w Tatrach grotołazów gruzińskich. Lipiec 1968 Intensywna eksploracja Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie. Sierpień 1968 8 osobowa wyprawa do Bułgarii. Wrzesień 1968 Wyprawa na Kaukaz w masyw Arabika – 8 uczestników. Wspólne akcje jaskiniowe ze speleologami z Nowosybirska i Krasnajarska. Październik 1968 9 osobowa wyprawa do jaskiń Czarnogóry.
Sylwester 1969 Wyprawa do jaskini Śnieżnej. Celem wyprawy było zejście na dno Śnieżnej i wyjście bez korzystania z wcześniej pozostawionych lin i drabinek (metodą wspinaczki powierzchniowej). Efektem wyprawy było ustanowienie nowego rekordu świata w wyjściu z jaskini bez ułatwień. Luty 1969 169-cio godzinny biwak w Jaskini Czarnej. Celem biwaku była kolejna próba przekopania zamulonego syfonu w Colorado, badania antropologiczne na uczestnikach akcji oraz przeprowadzenie pomiarów mikroklimatu jaskini. Wyprawa licząca 20 uczestników, przeprowadziła zamierzone cele naukowe oraz osiągnęła kilka metrów postępu w syfonie. Marzec 1969 Rozpoczęcie prac nad udostępnianiem Jaskini Niedźwiedziej. Kwiecień 1969 Obóz poszukiwawczy w Tatrach Zachodnich. Czerwiec 1969 Wyprawa do Norwegii. Lipiec 1969 15 osobowa grupa z Sekcji prowadzi prace badawcze w Jaskini Niedźwiedziej. Sierpień 1969 Wczasy jaskiniowe w dolinie Lejowej. Wrzesień 1969 6 osobowa wyprawa do jaskiń Jugosławii. Listopad 1969 15 osobowa wyprawa do jaskiń Demanowskich na Słowacji. Według informacji ustnej Z. Wójcika w latach sześćdziesiątych grotołazi wrocławscy znaleźli otwór Groty u Podnóża Myślenickich Turni podając ten fakt jako odkrycie. Poszerzyli oni wejście we wstępnym korytarzu i, jak sądzili, odkryli główną część groty, a następnie przeprowadzili prace zmierzające do odkopania korytarza końcowego. Sporządzono wówczas dokumentację, która jednak zaginęła.

Sylwester 1970 Największa z dotychczasowych wypraw do jaskini Czarnej, wzięło w niej udział ok. 60 osób. Celem było przekopanie syfonu błotnego w Colorado. Pomimo świetnej organizacji, ogromnego poświęcenia łącznie z przeznaczeniem nocy sylwestrowej na kopanie ? syfon nie puścił. Luty 1970 30-o osobowa wyprawa do Jaskini Śnieżnej. Celem wyprawy było poznanie większości partii ówcześnie znanych, przez osoby będące po raz pierwszy w Systemie Śnieżnej. Po raz pierwszy przymierzono się do problemu w Białej Wodzie. Działano w oparciu o II Biwak. Sierpień 1970 7 osobowa wyprawa do Jugosławii. Lato 1970. Radziecko-wrocławska wyprawa speleologiczna KAUKAZ 1970 w masyw Alek, zorganizowana wspólnie ze speleologami z Nowosybirska i Krasnajarska. Podczas pobytu w Soczi zwiedzono Jaskinię Achuńską i Woroncowską, dokonano II-zejścia na dno najgłębszej jaskini Związku Radzieckiego jaskini Nazarowskiej ?500 m. Wyprawa obfitowała w liczne przygody (związane z nielegalnym przebywaniem w ZSRR łącznie z dramatycznymi w decydującym ataku na dno Jaskini Nazarowskiej. Obfite opady deszczu odcięły 6-cio osobową grupę od powierzchni. Dzięki dobremu opanowaniu techniki wspinaczkowej i dużej odporności psychicznej wyprawa kończy się szczęśliwie. 24 października 1970 Wielki Bal z okazji obchodów XV-lecia Sekcji Grotołazów AKT we Wrocławiu.
Lipiec 1971 Grupa z SG AKT Wrocław działa w systemie Lodowa Litworowa – Ptasia Studnia. Próba wspinaczkowego wyjścia przez Lodową Litworową. Sierpień 1971 Wyprawa do Jugosławii. Celem wyprawy miała być wspólna z grotołazami słoweńskimi eksploracja jaskiń wodnych w okolicy Postojnej. Grudzień 1971 Udostępnienie nowego lokalu sekcyjnego przy ul. Krasińskiego.

Lipiec – październik 1972 – Wyprawa Speleologiczna ATLAS 1972. Celem wyprawy była znajdująca się w Wielkiej Kabylii (Algieria), w masywie Djurdjury Atlasu Telskiego najgłębsza jaskinia Afryki. ­ Anou Boussoil (?540m), przejazd przez Saharę oraz wspinaczka w górach Hoggaru. Środek lokomocji – Jelcz 315M a trasa wiodła przez CSRR, RFN, Francję, Hiszpanię i Maroko. Po bardzo trudnej i wyczerpującej akcji jaskiniowej 6 uczestników dokonało II-go zejścia na dno Anou Boussouil. Nieomalże w środku saharyjskiego lata (w tym rejonie wspinaczki odbywają się w styczniu – marcu), w bardzo wysokich temperaturach dokonano pierwszych kilku trudnych polskich przejść dróg wspinaczkowych.

Lipiec- Sierpień 1973 Wyprawa Speleologiczna do jaskini Pierre Saint-­ Martin we Francji zorganizowana przez Sekcję i Westmister Speleological Group. Celem wyprawy było przejście systemów jaskini oraz szczegółowa eksploracja Arphidii (część systemu PS-M). Pięcioosobowa grupa planuje z niewielkim obciążeniem przejście system PS-M od otworu Tete Sauvage do tunelu EDF. Po wejściu grupy szturmowej do Tete Sauvage grupa retransportowa zdejmuje ubezpieczenia. W wyniku strat czasowych powstałych na poszukiwaniu właściwej drogi, kontuzji jednego z uczestników, zatopienia większości baterii oraz braku ubezpieczeń w Tete Sauvage zespól zmuszony został do biwakowania w jaskini. Speleolodzy francuscy wykorzystają sytuację do ?popisowej? akcji ratunkowej z udziałem prasy i TV.

Sierpień 1974 Przejście systemu Ptasia ? Lodowa Litworowa, w tym klasyczne wyjście z dna Lodowej Litworowej. Sierpień 1974 Wyprawa do Wielkiej Śnieżnej. Dokonano przejścia Systemu Śnieżnej w ciągu 67 godzin. Kilka osób przeszło trawers Wielkiej Śnieżnej bądź zeszło na dno Śnieżnej w tym I-sza w historii Sekcji kobieta.

sierpień ­ wrzesień 1975 Wyprawa o charakterze rekonesansowym do Turcji 10 członków Sekcji. Odkryto jaskinię Biver Biera (jedno piwo). sierpień 1975 Sekcja zorganizowała I-szy Międzynarodowy Obóz Speleologiczny w Dolinie Lejowej. Udział wzięli: Bułgarzy, Belgowie, Czechosłowacy, Węgrzy i Szwajcarzy. 13 grudnia 1975 Grand Bal Jaskiniowców w Pałacyku z okazji XX-lecia działalności Sekcji Grotołazów we Wrocławiu.

Lipiec – październik 1976 8-osobowa wyprawa Sekcji do jaskiń Peru. Wrocławscy grotołazi dokonali kolejnego przejścia do dna Cueva Racasmalca. Ponadto, w masywie Cordiliera Vinococha odkryli 7 jaskiń, których otwory położone są na wysokości 4200-4500 m. n.p.m. Wejście do jednej z nich, Cueva de Wrocław, znajduje się na wysokości 4530 m. n.p.m., co stawia ją wśród najwyżej położonych jaskiń jakie były dotąd eksplorowane. Sierpień 1976 100-u godzinna akcja w Ptasiej Studni. Nieudana (z powodu dużej ilości wody) próba klasycznego wyjścia z dna jaskini. W sierpniu 1976 10 osób z Sekcji, korzystając z niskiego poziomu lodu, odkrywa około 18 m. (-14m) nowych partii pod lodem w Jaskini Lodowej Miętusiej. Zaatakowano również trudny Zacisk z Wantą, odkrywając około 30 m. korytarzy i osiągając najwyższy punkt jaskini. Sierpień 1976 Wyprawa do jaskiń południowej Belgii.
Zima 1977 Wyprawa do Szwajcarii. W jej trakcie pokonano drugą co do głębokości jaskinię tego kraju Bärenschacht (-565) oraz dokonano przejścia ciągu wodnego jaskini Beatushöhle (2 km). Była to pierwsza polska jaskiniowa wyprawa do Szwajcarii. Luty 1977 Odbył się 20 dniowy obóz tatrzański, podczas którego pokonano w srogiej zimie od dołu dojście do otworu Ptasiej Studni. Zaporęczowanie samego progu. zajęło ok. 5 dni a na końcu Wielkiej Świstówki funkcjonowało igloo z łącznością telefoniczną do Sali Dantego w Ptasiej. W następnych dniach wykonano pierwsze udane wyjście klasyczne z Jaskini Ptasiej. W tym samym czasie odbywał się naukowy biwak w Tehubach w Czarnej oraz akcja kąpieli w Szmaragdowym Jeziorku.

Sierpień 1978 Wyprawa SG AKT Wrocław – Norwegia 78. Lipiec 1978. Sekcja zorganizowała wyprawę na Kretę w masyw Levka Ori. Działano w okolicy schroniska Celergis, szczytu Volakias oraz dolinie pomiędzy Melindau a Piri Limni. Odkryto wówczas około 30 jaskiń z czego 8 eksplorowano szczegółowo ? studni bogatych w nacieki o głębokości od 20 do 100 metrów. Lipiec 1978 Członkowie Sekcji biorą udział w wyprawie belgijskiego klubu CSAR z Brukseli do Jaskini Gouffre Berger. Sierpień 1978 Pokonano Zacisk Marioli w Jasnym Awenie i zjechano 25 m. Studnią Kaczorka lądując w korytarzu piarżystym w Nadkotlinach w połowie drogi między Ślepym Kominem i Beczką. W ten sposób System Wielkiej Śnieżnej wzbogacił się o kilkadziesiąt metrów i nowy otwór.

Styczeń 1979 Akcja eksploracyjna w Jaskini Czarnej. Odkryto wówczas Partie pod Prożkiem Rabka i Kutaśnik. Kwiecień 1979 w trakcie wrocławsko – warszawskiej wyprawy do Ptasiej Studni odkryto górny wariant korytarza od Studni Palidera do Sali Dantego, Komin FDJ oraz około 80 m. kominów nad Studnią Flacha aż do Sali W-W. 1979 Wyprawa Meksyk 79. Lipiec ? sierpień 1979. Druga sekcyjna wyprawa na Kretę w masyw Levka Ori. Podczas wyprawy odkryto kilkadziesiąt jaskiń z czego najgłębsze osiągnęły ?174 i ?132 metry. Grudzień 1979 Rozpoczeto adaptację Baszty na lokal klubowy.

Styczeń 1980 Sekcja Grotołazów zorganizowała wyprawę do jaskiń Jugosławii. Działano tam głównie w Brezno pri Gamsovo Glavici (-765 m). Luty 1980 Udział członków Sekcji w centralnej wyprawie do najgłębszej jaskini świata – Gouffre Jean Bernard. Maj 1980 Akcja eksploracyjna w zapomnianym problemie z 1961 r. w Białej Wodzie w Jaskini Śnieżnej. Odkryto wtedy ciągi od Samarii po Salę Wilkońskiego. Czerwiec 1980 7 osobowy wyjazd do jaskiń Morawskiego Krasu. Lipiec 1980 Dalsza eksploracja w Partiach Białej Wody w Śnieżnej. Utknięto wówczas na poziomie Wodociągu w ciasnej szczelinie z której wyzierał pokaźny ciur wodny, zachęcający do dalszej eksploracji (Syfonik). Spenetrowano też boczne odgałęzienia ciągu, w tym połączenia z Korytarzem Marmitowym i II Biwakiem. Odkryto też w Galerii Krokodyla boczny, zakończony zamuleniem korytarzyk, prowadzący w kierunku IV Wodospadu (około 25 metrów przed pochylnią Komina Krokodyla). Lato 1980 Wyprawa „Szwajcaria – Włochy 80”. Celem wyprawy było przejście jaskinii Antro del Corchia ? najgłębszej jaskini Włoch, oraz eksploracja jaskiń szwajcarskich w rejonie Interlaken gdzie odkryto jaskinie Św. Oresta oraz Jubileuszową. Listopad 1980 Wyprawy eksploracyjne do Ptasiej Studni i Wielkiej Litworowej. Grudzień 1980 W Śnieżnej, odnaleziono dodatkowe połączenie Białej Wody z Korytarzem Marmitowym. Prowadzono też eksplorację nad Studnią Wiatrów.

Styczeń 1981 Akcja w Jaskini Śnieżnej. Podczas wyjścia z jaskini okazało się że potężny opad śniegu na powierzchni zasypał otwór i Rurę co niektórym utrudniło a innym uniemożliwiło opuszczenie jaskini. Wyprawa zakończyła się licznymi odmrożeniami i akcją ratowniczą GOPR?u. Luty 1981 Wyprawa Sekcji Grotołazów do Słowenii podczas której eksplorowano jaskinię Pološka Jama. Odkrywano nowe partie w jaskini, które nazwano Polskimi Partiami. 12 lutego 1981 W czasie zimowego wejścia z biwakiem do Śnieżnej, z pierwszej przepinki w Wielkiej Studni, jeden z grotołazów spadł na jej dno. Ku ogólnemu zdziwieniu obeszło się nawet bez siniaków i poszkodowany o własnych siłach wyszedł z jaskini. W szpitalu nie stwierdzono żadnych obrażeń. Ponieważ wejście było nielegalne nie wzywano GOPR-u. Marzec 1981 Członkowie Sekcji wzięli udział w ogólnopolskiej wyprawie naukowej do jaskiń Nullarbor w Australii. Kwiecień 1981 eksplorację w Mieszkanku (Wielka Litworowa) a następnie w najniższych partiach jaskini prowadził zespół wrocławski. Odkryto kontunuację ciasnych korytarzyków przez Salkę Leny i Salkę nad Antresolą na Balkon Apaczów i wspinano się dalej nad Salkami J i I, poznając całość górnych partii po szczelinę Los Desperados. Po rozebraniu zawaliska w stropie 5 metrowego kominka kończącego meanderek prowadzący w prawo ze studni wlotowej przedostano się do korytarzyka ze śniegiem (najwyższy wówczas punkt jaskini +6,4), łączącego się z eksplorowanymi poprzednio partiami. W rejonie dna uzyskano wyniki przekraczające dotychczasową głębokość jaskini: po pokonaniu zacisku zespół kobiecy odkrył dojście nad Studnię Anielki i uzyskał na jej dnie głębokość -346,5 m., natomiast pozostali odgruzowali na dnie szczeliny Magla przejście do dna jaskini – najniższego punktu jaskini. Maj 1981 Odkrycie Partii Wrocławskich w Jaskini Śnieżnej. Po analizie planów stwierdzono możliwość obejścia ciasnej szczeliny w Białej Wodzie przez zapomniany boczny korytarz w Partiach Zakopiańskich. Przekopano wówczas (28-29 kwietnia 1981) piaskowy syfon w końcu Partii Zakopiańskich co umożliwiło odkrycie dalszej, górnej części Białej Wody, nazwanej przez odkrywców Partiami Wrocławskimi. Przekop został zrobiony w czasie 15 min. a w dalszej części akcji dotarto do podstawy Czarnego Komina (+93 m. nad Suchym Biwakiem). W tym samym czasie w jaskini przebywała grupa 8 Jugosłowian w towarzystwie kilku członków Sekcji, która miała zamiar przebyć całą deniwelację Systemu. W okolicy dna dziewczyna wpadła im do wody i dostała takiej hipotermii że trzeba ją było wynosić z jaskini. Ekipa która pozostała w jaskini udała się w kierunku jej dna w celu pobrania lin z jej dolnych partii i przeniesienia do nowo eksplorowanej części jaskini. W czasie zejścia w dół, w okolicy II Wodospadu jeden z grotołazów po 3 metrowym locie złamał obie ręce. Sierpień 1981 Kobieca wyprawa do Provatiny, Epos Chasm (Grecja), Poloska Jama (Słowenia), Abisso Michele Gortani (Włochy).

18 sierpnia 1982 Akcja w Bańdziochu Kominiarskim w trakcie której okazało się, że ktoś ukradł wrocławskie liny wraz z karabinkami.

Zima 1983 Biwak w Bandziochu Kominiarskim, połączony z nocnym wyjściem w warunkach niezwykle ostrej zimy. Sierpień – wrzesień 1983 Członkowie Sekcji zorganizowali wyprawę do jaskiń Szwajcarii. Działali tam w masywie Schränni w pobliżu Interlaken. W odkrytej przez siebie Jaskini Św. Oresta (w 1980 ?150) zwiększyli deniwelację do 249 (-247, +2), długość jaskini zaś wzrosła do 1370 m.
1984 Odkryto Szczelinę Wojcieszowską. Luty 1984 W tym terminie miał odbyć się biwak w Partiach Wrocławskich w Śnieżnej. Pomimo posiadania zezwolenia z TPN i dotarciu w Tatry licznej grupy grotołazów nie udało się przez tydzień odnaleźć otworu jaskini. Mimo niezwykle intensywnych opadów śniegu w tym czasie, codziennie szła w góry ekipa próbując odkopać otwór – bezskutecznie. Luty 1984 Mała grupa z SG Wrocław działała w Polośka Jama w Słowenii. Lato 1984 W masywie Schränni w Szwajcarii kontynuowała działalność wyprawa SG Wrocław. Lato 1984 W Polośkiej Jamie (Słowenia) działała 3 osobowa wyprawa Sekcji Grotołazów. Lato 1984 W Tatrach w Jaskini Śnieżnej, członkowie SG Wrocław, działali m.in. w Partiach Wrocławskich. Posunęli się oni ok. 80 metrów górę systemem kaskad, zdobywając 120 metrów nowego terenu. Pokonano wówczas Czarny Komin i wyeksplorowano partie do Sali Z Sercem (w sumie w Partiach Wrocławskich odkryto ok. 320 m korytarzy i studni o deniwelacji 153 m). Podczas tego biwaku eksplorowano i skartowano również korytarze w Galerii Krokodyla oraz sporo korytarzy nad Wodociągiem i nad Suchym Biwakiem. W trakcie akcji pobierano próbki i dokonywano pomiarów wykorzystanych później w ogólnopolskich badaniach naukowych p.t. „Kompleksowe badania krasu Tatr”. Grudzień 1984 Działano w jaskiniach Gór Harzu w NRD.

Luty 1985 Prowadzono działalność w Bandziochu Kominiarskim. Luty 1985 Biwak eksploracyjny w Partiach Wrocławskich w Śnieżnej. Posunięto się w górę od Sali Z Sercem do Sali Trzech Kominów gdzie wywspinano Komin Pająków (+186 m. nad poziom Suchego Biwaku) oraz Salę Robin Hooda. Niektóre wspinaczki wykonano przy użyciu wniesionego do jaskini masztu (który z resztą podczas wysofu uległ złamaniu). Wyniki wyprawy: powiększenie deniwelacji Partii Wrocławskich o dalszych 40 m, odkrycie ponad 100 m korytarzy pokonując w tym celu 5 trudnych odcinków wspinaczkowych. Wykonano 24-godzinny pomiar mineralizacji, pH, temperatury wody i powietrza w Wodociągu, przygotowano grunt do badań przepływu wód (zainstalowanie woreczków z węglem aktywnym) w Partiach Wrocławskich. Czerwiec 1985 Połączono w Tatrach Jaskinię Pośrednią z Jaskinią Wysoką poprzez zacisk Agnieszki. Lipiec 1985. Dalsza eksploracja w Partiach Wrocławskich spowodowała odkrycie bocznego ciągu od Sali Z Tramwajami. Przy pomocy masztu pokonano 10 metrowy przewieszony próg odkrywając meander i Salę Robin Hooda. W tym samym czasie w Jaskini Nad Kotlinami działał zespół naukowy. Prowadzono tu pomiary hydrochemiczne i mikroklimatyczne. Sierpień 1985 Działano w Galerii Krokodyla (Śnieżna) dokonując niewielkich odkryć oraz w Jaskini Wielkiej Litworowej (rejon Magla) przedłużając ją o 165 metrów. Listopad 1985 Przejście solowe Bandziocha Kominiarskiego do II Dna metodą sznureczkową przez W. Szymanowskiego. Listopad 1985 Solowe przejście Jaskini Za 7 Progami przez zaciski w 11 godzin przez W. Szymanowskiego.

Styczeń 1986 Polośką Jamę na Słowenii pokonano metodą sznureczkową, odwiedzono ponadto Krizną Jamę, Lipicką Jamę, Lipicke Brezno i in. Luty 1986 Jaskinię Nad Kotlinami W. Szymanowski pokonał metodą sznureczkową solo w czasie 24 godzin. Luty – marzec 1986 Eksploracja Partii Wrocławskich. Posunięto się w górę do poziomu +310 m. nad Suchy Biwak, osiągając Eldorado. Podczas wyprawy wykonano pomiary naukowe niezbędne z punktu widzenia TPN, skartowano partie w Galerii Krokodyla i meander pomiędzy Salą Z Sercem a Kominem Dwoistym, kopano w Salce Rysi a także pokonano Komin Dwoisty. Spod otworu ktoś ukradł sprzęt ludzi będących w jaskini. Luty 1986 Kolejny wyjazd do Polośki Jamy. Marzec 1986 Wyjście wspinaczkowe z Jaskini Wielkiej Litworowej. Kwiecień 1986 Wyeksplorowano w rejonie Białych Kaskad w Śnieżnej – Studnię Rysi za Salką Rysi (-27m) wraz z przyległymi ciągami, górne części Partii Wrocławskich oraz nowe partie w Galerii Krokodyla (pokonano 17 metrową błotną pochylnię kończącą znane partie – Komin Krokodyla lub Błotny Komin). Odkryto następnie szczelinowy meander docierając do ciasnej szczeliny, w której wznoszą się prożki doprowadzające do Małego Błotka. Spod otworu znowu ktoś ukradł sprzęt ludzi będących w jaskini. Kwiecień 1986 Wielka impreza na zamku w Szalejowie z okazji 30 – lecia Klubu. Kwiecień 1986 Kobieca akcja sportowa (poręcz ? reporęcz) do II biwaku w Śnieżnej przez Jaskinię Nad Kotlinami w czasie 24,5 godziny. Maj 1986 Eksploracja w Wielkiej Litworowej – odkryto kolejne 25 m. korytarzy w okolicach Magla. Czerwiec 1986 Wyprawa do Śnieżnej. Działano w dwóch miejscach: w oparciu o II Biwak. Eksplorowano w Galerii Krokodyla oraz wywspinano komin Eldorado oraz Progi Sportowe w Partiach Wrocławskich. Skartowali również Komin Dwoisty, Łaźnię i meandry, do Eldorado. Lipiec 1986 W Jaskini Marmurowej było 10 kursantów z Wrocławia. Przy okazji obozu kursowego odwiedzono też m.in. Jaskinię Pod Wantą, z której po 1 dniu ktoś ukradł nam wszystkie liny i karabinki z oporęczowania. Lipiec 1986 Wyprawa do Jaskini Śnieżnej w trakcie której prowadzono badania hydrochemiczne, mikroklimatyczne i kartograficzne. Wywspinano również Eldorado w Partiach Wrocławskich osiągając poziom około +400 m. nad Suchym Biwakiem. Październik 1986 Gruntowna eksploracja plateau Xilitla w Meksyku podczas wyprawy SG Wrocław. Listopad 1986 Eksploracja w Salce Rysi oraz Partiach Wrocławskich, w których to pokonano Prożek Ulotny i odkryto Partie Nosorożców.

Luty ? marzec 1987 Wyprawa COREX – 87 do Włoch w Alpy Apuańskie. Przejście Abisso Fighiera – Antro del Corchia i Draghi Volanti. Kwiecień 1987 Eksploracja Galerii Krokodyla oraz problemu w dolnej części Partii Krakowskich w Jaskini Śnieżnej. Czerwiec 1987 Ostatnia (-nasta) akcja eksploracyjna w Partiach Wrocławskich. W sumie odkryto tu ponad 1000 metrów korytarzy i osiągnięto przewyższenie 430 m. (nie notowane dotąd w jaskiniach polskich) Wrzesień 1987 Wyprawa CANIN 87 do Włoch. Przejście Abisso Michel Gortani, Abisso E. Davanzo, Abisso E. Boegan, A-12, Buce d?Ajer oraz działalność wspinaczkowa. Październik 1987 Wyprawa SG KW Wrocław ATLAS 87 pomimo tego iż nie została wpuszczona do Algierii przeszła pełną deniwelację systemu Fighera-Corchia (-1215m) we Włoszech eksplorując 200m korytarzy i Sima GESM (-1077) w Hiszpanii. 1987 Wyprawa PERUGIA 87.

Luty 1988 Chaotyczna eksploracja w Jaskini Śnieżnej, spowodowana poważną epidemią w jaskini i na bazie. Pokonano Komin Kolankowy i odkryto leżący wyżej meander (Partie za Kolankiem). Eksplorowano również w górze Studni Wiatrów. Kwiecień 1988 Biwak w Jaskini Śnieżnej. Po pokonaniu 40-o metrowego komina nastąpiło odkrycie i eksploracja ciągów o długości 300 i przewyższeniu 100 metrów, nazwanych później Partiami za Kolankiem. Maj 1988 W Partiach za Kolankiem dotarto do Kościólka i posunięto się 50 m. dalej meandrami. Czerwiec 1988 Biwak w Partiach za Kolankiem w Jaskini Śnieżnej. Lipiec ? wrzesień 1988 Wyprawa SGKW Wrocław TOTAL 88. Podczas wyprawy eksplorowano w Dolinie Bossetan (Francja), w Zonie D w Marguareis (Włochy) oraz w Jaskini La Basa w partiach Latte e Miele a także dokonano przejść sportowych Gouffre Berger, Gouffre Mirolda oraz Piaggia Belli. Lipiec ? sierpień 1988 Wyprawa SGKW Wrocław do Włoch w Alpy Apuańskie SUMBRA 88. Podczas wyprawy eksplorowano w rejonie Doliny Arnetola oraz masywu Monte Sumbra a także dokonano sportowych przejść jaskiń: Abisso dello Gnomo, Abisso Sandro Mandini i Abisso Attilio Guaglio. Wrzesień 1988 Biwak w Partiach za Kolankiem w Jaskini Śnieżnej. Jesień 1988 Odbyły się we Wrocławiu Speleokonfrontacje, których organizatorem była Sekcja Grotołazów. Październik 1988 Biwak w Partiach za Kolankiem w Jaskini Śnieżnej. Na przełomie grudnia 1988 i stycznia 1989 grotołazi wrocławscy penetrowali okna w Setce, przetrawersowali Studnię Szywały odkrywając równoległą studnię opadającą do Obejścia Gliwickiego i Partie Głodnych w Jaskini Nad Kotlinami.

Styczeń 1989 Penetracja i badania górnej części Partii Wrocławskich, Salki Rysi oraz Galerii Krokodyla. Zakres badań obejmował prace kartograficzne i eksploracyjne, pomiary mikroklimatyczne i hydrochemiczne, obserwacje geologiczne oraz badania przepływów metodą barwień. Luty 1989 Eksplorowano w Jaskini Nad Kotlinami kominy równoległe do Mokrej Czterdziestki (do wysokości 60 m.) i ciąg Sali Piotrusia Dokończono też eksploracji Partii Głodnych. Kwiecień 1989 Eksploracja w Nadkotlinach w Partiach Głodnych, Sali Piotrusia, Mokrej 40, Studni Szywały. Maj 1989 Turystyczny wyjazd do Egiptu, gdzie zwiedzano m. in. jaskinie w rafach koralowych. Lato 1989 Wyprawa w Kaukaz ?ARGO 89? Lato 1989 Eksploracja i badanie jaskini Spluga della Preta ? operazione Corno d?Aqillo. Sierpień – wrzesień 1989 Wyprawa SGKW Wrocław ?IBERIA 89? w Góry Picos de Europa. W trakcie wyprawy oznaczono 10 nowych otworów jaskiń o nieznacznych głębokościach. Głównym osiągnięciem było jednak przejście korka śnieżnego i eksploracja G?13 w której to osiągnięto poziom ?430 m. Grudzień 1989 Eksploracja w Jaskini Nad Kotlinami, w okolicach Mokrej Czterdziestki.

Marzec 1990 Kartowanie ostatnich odkryć w Nadkotlinach i eksploracja w Studni z Mostami i w Mokrej 40. Wiosna 1990 Ostatnie próby eksploracji zawalisk w górnej części Partii Wrocławskich. Reasumując, zespoły działające w jaskini podwyższyły Partie Wrocławskie do +400 m powyżej poziomu Wodociągu. Sumaryczna długość odkrytych w tych partiach korytarzy wynosi łącznie 1100metrów. Lato 1990 Działalność w Abisso Michele Gortani na włoskim Caninie. Lipiec – sierpień 1990 Wyprawa KAUKAZ 90 do Jaskini im. Pantiuchina. Listopad 1990 przenurkowany został na bezdechu Syfon Krakowski w Śnieżnej i odkryty Syfon Magdy Grudzień 1990 Uroczyste obchody XXXV-cio lecia klubu na zamku w Żelaźnie koło Kłodzka.

Luty 1991 Nurkowanie w Syfonach Krakowskim i Magdy oraz eksploracja w Galerii Krokodyla. Przenurkowano Syfon Magdy odkrywając za nim kilkanaście metrów korytarza do zaciskowego zwężenia. Kwiecień 1991 Ponowna eksploracja i badanie jaskini Spluga della Preta ? operazione Corno d?Aqillo. Lipiec 1991 Eksploracja najniższej części Szczeliny Strzygi w Ptasiej Studni.

Lato 1992 Akcja wydobycia na powierzchnię zwłok grotołaza z głębokości około 1000m w jaskini Cueva Cheve – Oaxaca w Meksyku. Lato 1992 I wrocławska wyprawa w Masyw Hochkonig do Austrii podczas której wyesplorowano 24 jaskinie m.in. SG 1/1 oraz kilka mniejszych obiektów. Grudzień 1992 Dalsza eksploracja w Galerii Krokodyla w Śnieżnej. Po pokonaniu zacisku Małe Błotko wywspinano dwa kominy i osiągnięto Rozdroże Czesko-Słowackie, położony za nim ciąg wodny niknący w Szczelinie Trolli i Salę 52.

Zima 1993 Biwak w Śnieżnej (Galeria Krokodyla). Odkryto główny ciąg Galerii do Ekstazy i korytarza Do Piachu, wspięto się w Suchym Kominie do Końca Świata oraz pokonawszy Szczelinę Trolli wyeksplorowano krótki ciąg Za Wodą. Kwiecień 1993 Eksploracja w Galerii Krokodyla przed Problemem Wodnym. Zbadano ciasny meander od Ekstazy w kierunku Ciągu do Piachu, wspięto się Mokrym Kominem odkrywając nad nim wodne meanderki, a w głównym ciągu pokonano Ekstazę, leżące wyżej suche kaskady i komin, docierając do zacisków w położonych wyżej dwóch ciasnych ciągach. W Problemie nr 5 za Mostem Trwogi pokonano cztery progi osiągając ciasną szczelinę zablokowaną dużymi otoczakami granitowymi. Maj 1993 Dalsza eksploracja w Galerii Krokodyla. Przekopano ponad 9 m. szczeliny dochodząc do salki z wantami, z której wychodzi rura z zaciskiem Gwiazda. Jednocześnie powyżej Ekstazy po pokonaniu Czterech Zacisków oba ciągi zostały połączone, a eksploatorzy dotarli za Suche Kaskady. Lipiec 1993 w Galerii Krokodyla w Śnieżnej działały 3 zespoły. Eksplorowano w Problemie Wodnym gdzie pokonano jeziorko i rozpoznano aktywny ciąg wodny (w górę i w dół), podjęto eksplorację za zaciskiem Gwiazda w Problemie nr 5, a także eksplorowano i kartowano partie w okolicach okna z przewiewem w Problemie nr 5. Lato 1993 II wrocławska wyprawa do Austrii w masyw Hochkonig podczas której kontynuowano eksplorację rozpoczętą w roku ubiegłym oraz namierzono i eksplorowano kilka nowych jaskiń. Październik 1993 Podczas kolejnej akcji biwakowej za jeziorkiem Problemu Wodnego w Galerii Krokodyla osiągnięto Syfon Basi oraz Syfon Zamulony. Kontynuowano również żmudne próby eksploracji w Problemie nr 5 i nad Mokrym Kominem. Listopad 1993 Eksplorowano w Galerii Krokodyla w Partiach Za 4 Zaciskami do wanty ?Kajak? a także w Syfonach Zamulonym i Basi. Skartowano Problem Wodny, eksplorowano w Mokrym i Suchym Kominie a także przeprowadzono obserwacje geologiczne i termoklimatyczne. Listopad 1993 Impreza na Ornaku z okazji okrągłej rocznicy XXXII – lecia odkrycia Jaskini Czarnej. Listopad 1993 Biwak w Galerii Krokodyla. Uczestnicy biwaku zajęli się wspinaniem do stropu Ekstazy (wejście do ciasnego meanderka). Woda zabarwiona w Huczącej Wodzie Za Czterema Zaciskami wypłynęła w Mokrym Kominie.

Grudzień 1994 obóz sylwestrowy w Tatrach. Odbyły się dwa równoległe biwaki w Galerii Krokodyla oraz w Wielkiej Litworowej. Uzyskano kontakt akustyczny przy pomocy petard oraz za pomocą dymienia i barwienia wody pomiędzy szczeliną Magla i Bubusiową Studnią w Wielkiej Litworowej a Szczeliną Agonii w Galerii Krokodyla w Śnieżnej. Luty 1994 Biwak w Śnieżnej. Wspięto się do okienka w Błotnych Kaskadach, łącząc je przez salkę ze żwirowym namuliskiem i korytarzyk z Kruchą Dwudziestką. Ponadto na końcu Suchego Ciągu poszukiwano dalszego przepływu wody z Nadkotlin a także eksplorowano i kartowano nad Kościółkiem w Partiach za Kolankiem. Maj 1994 Śnieżna ? eksploracja za Samarią w Białej Wodzie. Czerwiec 1994 Akcja sportowa do Nadkotlin zakończona śmiertelnym wypadkiem Przemka Rogowskiego na dnie Systemu Wielkiej Śnieżnej. Lipiec 1994 III wrocławska wyprawa do Austrii HOCHKÖNIG 94. Podczas wyprawy w bardzo niekorzystnych warunkach współpracy z miejscowymi decydentami wyeksplorowano 6 niewielkich jaskiń na górnym plateau pod szczytem Hochkonig. Sierpień 1994 Wyjazd do jaskiń Morawskiego Krasu Listopad 1994 Podczas prac w zamulonej kontynuacji Samarii w Białej Wodzie w Śnieżnej przekopano Grifonik Urodzinowy odkrywając 140 m. korytarza do podstawy Komina Spragnionych. Partie te nazwano Partiami Przemkowymi. Grudzień 1994 Biwak w Śnieżnej Studni. Przy okazji nurkowania w Syfonie Drzemiącym. przedłużono Syfon do 65m osiągając 22m głębokości.

Kwiecień 1995 Eksploracja w Partiach Przemkowych. Wspięto się Kominem Spragnionych do Balkoniku oraz odkryto Kaskady do Żółtej Salki i całość Ciągów Ślepych (w sumie 250 m. korytarzy). Kwiecień – czerwiec 1995 Eksploracja studni na zamku w Janowcu nad Wisłą. Lipec 1995 Zorganizowano wyprawę w masyw Hocher Goll w Austrii. Jej rezultatami było odkrycie w Skrzacie na poziomie -600 przestronnego piętra horyzontalnego o rozciągłości 400m oraz wyeksplorowanie od początku Jaskini Ogra do -550. Październik 1995 Pokonano około 15 m. w kominie równoległym do III Kaskady w Partiach Przemkowych w Śnieżnej, wykonano przekop przez zaciski we wstępnej części Ścieżki Zdrowia, wspięto się Kominem Żywej Drabiny docierając do Wyjścia Na Wolność oraz odkryto prawie w całości Meander Magisterski i Gang Olsena aż do Komina z Brzytwami. Listopad 1995 Wyjazd do jaskiń Morawskiego Krasu. Grudzień 1995 Kontynuowano odkrycia za Kominem z Brzytwami w Partiach Przemkowych docierając do rejonu jeziorka Małe a Cieszy odkrywając Meander Niedorozwinięty, odkryto kilka bocznych korytarzyków w Meandrze Magisterskim oraz korytarz Krokodylek. Znaleziono dojście z Wyjścia Na Wolność do Górnego Balkoniku, łącząc ten ciąg krótszą drogą z Kominem Spragnionych. Grudzień 1995 Dokonano połączenia szczeliny Elektromagla w Wielkiej Litworowej ze Szczeliną Agonii w Galerii Krokodyla. Ustanowiono wówczas rekordową deniwelację 814m (-807, +7) i długość 17 187 m. w jaskiniach polskich.

Luty 1996 W południowym jeziorku syfonu na dnie Ciasnych Kominów w Jaskini Miętusiej osiągnięto rekordową w Polsce głębokość dla nurkowań jaskiniowych -35,6 m. w odległości 60 m. od wejścia do syfonu. Luty 1996 Przekopano wantowisko pomiędzy najbardziej na północ wysuniętym przodkiem w Partiach za Kolankiem a dnem Katedry w Śnieżnej. Luty 1996 Stowarzyszenie zostało zarejestrowane jako samodzielny klub jaskiniowy i uzyskało osobowość prawną pod nazwą SEKCJA GROTOŁAZÓW WROCŁAW. Luty 1996 W Partiach Za Kolankiem w Śnieżnej osiągnięto wysokość 35 m w Katedrze – poziom okna do Leszczyny. Kwiecień 1996 Wyprawa do Meksyku – Cueva Cheve, Sotano de los Golondrinas. Kwiecień – maj 1996 Podczas biwaków w Przemkowych Partiach w Śnieżnej wspięto się w Kruchym Kominie oraz powyżej Komina Spragnionych, odkrywając około 55 m meandra do Salki z P… Kluczykiem. Maj 1996 Działano w Partiach Za Kolankiem, wykonując trawers do okna w Katedrze odkrywając Leszczynę do Czerwonego Komina. Czerwiec 1996 Eksploracja Dziury pod Świstową Studnią oraz Wilczego Schronu w Dolinie Małej Łąki. Wykonano też dymienie w Czerwonym Kominie w Leszczynie w Partiach Za Kolankiem w Śnieżnej a dym ukazał się na powierzchni w Świstowej Studni. Na tej samej akcji po wykonaniu wahadła do okna w Katedrze odkryto 50 m. pochylni do Komina z Dachem, a stąd połaczenie z kolejnym oknem Katedry. Lipiec 1996 Nurkowanie w I Syfonie w Jaskini Dudnica eksplorując boczny korytarz doprowadzający wodę z kierunku Jaskini Bystrej. Lipiec 1996 Podczas biwaku w Partiach Za Kolankiem wspięto się w Czerwonym Kominie około 15 m. wyżej. Sierpień 1996 II wyprawa Sekcji Grotołazów we wschodnią część masywu Hoher Goll w Austrii. Prowadzono działalność w Ogrschacht, W-11, W-12, W-20, W-64, Barenstuhtalhohle. Październik 1996 Eksploracja Komina z Dachem w Partiach Za Kolankiem. Odkrycie Wilczego Ciągu do Białej Salki oraz Grzybiarni.

Luty 1997 Dokończenie wspinaczki w Kominie z Dachem w Partiach Za Kolankiem i odkrycie nad nim 20m korytarza. Ukończono też wspinaczkę w kominku za oknem do Leszczyny łącząc go po kilkunastu metrach w kierunku północnym z kolejnym oknem w Katedrze. W Kierunku południowym wyeksplorowano 35m korytarzy, łącząc go z salką powyżej Cofki. Marzec 1997 Kontynuacja eksploracji powyżej Komina z Dachem, odkrycie 220m korytarzy – Lodowy Kominek oraz biegnącą na wschód szczelinę łączącą się z górą Katedry. Lipiec 1997 W Partiach Przemkowych wspięto się od Salki z P… Kluczykiem do końca Meandra (ok. 90m) osiągając Ciąg X. Lipiec – sierpień 1997 Wyprawa w masyw Hocher Goll w Austrii. Wrzesień 1997 W Ciągu X wspięto się w górę i odkryto około 70 m. korytarzy. Wrzesień 1997 Wykonano pomiar współrzędnych otworów Dziury nad Świstową Studnią i Wilczego Schronu w stosunku do otworu Jaskini Śnieżnej. Grudzień 1997 Podczas kartowania odkryto w Leszczynie, okolicach Lodowego Kominka i poniżej Komina z Dachem kilkadziesiąt metrów bocznych odgałęzień korytarzy.

Styczeń 1998 Eksploracja Ciągu X w Przemkowych Partiach odkrycie trzech kolejnych studni (55m głębokości) i 100m ciasnego meandra. Czerwiec 1998 Eksploracja Komina Biwakowego w Partiach Przemkowych, odkrycie 180 m korytarzy. Sierpień ? grudzień 1998 Kilkanaście biwaków w Partiach Przemkowych.

Styczeń 1999 W Przemkowych Partiach eksploracja ciągu od Kruchego Komina do Salki z Posągiem i poniżej niej odkrycie 20m kaskad. Wspinanie się w dodało kolejne 100m kaskad w Cueva Cheve. Marzec 1999 wyjazd rekonesansowo-eksploracyjny PELOPONEZ 99 do Grecji w góry Tajget i Pindos. Maj 1999 Wielka Litworowa (biwak pod Płytowcem) ? eksploracja w Maglu. Czerwiec 1999 Wspinaczka kolejnymi kominami (około 30m) w Cueva Cheve w Przemkowych Partiach. Lipiec 1999 Eksploracja w dnie Ptasiej Studni. Pogłębienie jaskini o 5 m. Lipiec 1999 Eksploracja w Partiach Przemkowych w Śnieżnej. Pokonano kolejne kaskady w Cueva Cheve oraz eksplorując w dół i w górę równoległy do nich ciąg wodny (w sumie około 130m). Wrzesień 1999 Kontynuacja rozpoczętej eksploracji Jaskini Średniej (robocza nazwa). Odsłonięcie 3m korytarzyka łączącego jaskinię z Białą Salką w Wilczym Ciągu w Partiach Za Kolankiem. Połączenie to stało się nowym najniższym otworem systemu Wielkiej Śnieżnej. Jaskinia Średnia została przemianowana na Jaskinię Wilczą. Wrzesień 1999 Po pokonaniu Syfonu Krakowskiego i Syfonu Magdy w Śnieżnej odkrycie i eksploracja Dzikich Kaskad. Październik 1999 Członkowie klubu w porozumieniu z Urzędem Miasta Złotoryi przeprowadzili nurkowanie w średniowiecznej studni zlokalizowanej wewnątrz jednego ze złotoryjskich kościołów. Grudzień 1999 Obóz sylwestrowy w Tatrach.

Luty 2000 Wyprawa w masyw Bihor w Rumunii. Marzec 2000 Kursowy obóz zimowy. Maj 2000 Warsztaty Nurkowania Jaskiniowego w Strzeblowie Maj 2000 Wyjazd sportowo-turystyczny VERCORS 2000 do Francji. Działano w jaskiniach Gouffre Berger, Gour Fumant, Grotte de Gournier, Grotte de Bournillon. Grudzień 2000 Obóz sylwestrowy W Tatrach.

Luty 2001 Zimowa wyprawa do Rumunii w masyw Bihor. Eksplorowano w wywierzyskach: Izvucul Tauz oraz Izvucul de la Cotetsul Dobrestilor. Ponadto działano w jaskiniach: Coiba Mare, Coiba Mica, Corobana de la Coiba, Ghetarul de la Virtop, Pestera Poarta Jui Jonel, Avenul din Sesuri, Pestera Hodobana, Zgurasti, Getharul de Scarisoara. Czerwiec 2001 Działano w Jaskini Śnieżnej prowadząc eksplorację w Salce Rysi. Czerwiec 2001 Warsztaty Nurkowania Jaskiniowego w Strzeblowie Lipiec 2001 Wyprawa w masyw Hocher Goll w Austrii. Sierpień 2001 Wyprawa w masyw Hagengebirge w Austrii. Eksploracja Alvermannschacht. Sierpień 2001 Letnia wyprawa do Rumunii w masyw Bihor. Eksplorowano w wywierzyskach: Izvucul Tauz oraz Izvucul de la Cotetsul Dobrestilor. Działano też w jaskiniach: Poarta lui Jonel, Zgurasti, Sesuri, Coiba Mare, Coiba Mica. Grudzień 2001 Obóz Sylwestrowy w Tatrach.

Maj 2002 Wyjazd w do jaskiń Słowenii. Lipiec 2002 Wyprawa w masyw Hagengebirge w Alpach Salsburskich gdzie eksplorowano m. in. w jaskiniach Alvermannschacht, Kasztanowej i Szparce Sierpień 2002 Letni obóz szkoleniowy w Tatrach. Październik 2002 Wyprawa do jaskiń Chin w rejon Wenshan, Yangshou. Eksplorowano w jaskiniach Water Cave i Swallow Cave. Grudzień 2002 Zimowy obóz sylwestrowy połączony z obozem szkoleniowym kursu w Tatrach.

Maj 2003 Wyjazd na Podole do jaskiń gipsowych. Odwiedzono jaskinie: Optymistyczna, Oziorna, Atlantyda, Młynki oraz turystyczną jaskinię Kryształową. Czerwiec 2003 Wyjazd na Morawski Kras Lipiec 2003 Wyprawa w masyw Hagengebirge w Austrii gdzie m. in. kontynuowano eksplorację jaskini Kasztanowej, Szparki oraz Alvermaschacht Lipiec 2003 Obóz letni w Tatrach. Wrzesień 2003 Wyjazd na Morawski Kras. Grudzień 2003 Wyjazd sylwestrowy w Tatry.

Marzec 2004 Wyjazd eksploracyjny w kras mogotowy Malezji. Działano w jaskiniach Clearwater, Gullung Mulu, Deer na Borneo oraz w rejonie Ipoh na Półwyspie Malajskim Śr. Lipiec 2004 Wyprawa BIHOR do jaskiń Rumunii. Sierpień 2004 Kursowy obóz letni w Tatrach. Sierpień 2004 Wyprawa HAGENGEBIRGE 2004 do Austrii. Odkrycie i eksploracja jaskini Q1. Sierpień 2004 Wyjazd klubowych nurków do jaskiń Czarnogóry. Listopad 2004 Wyjazd na Morawski Kras. Grudzień 2004 Kursowy obóz zimowy w Tatrach.

Luty 2005 Wyjazd nurkowy do włoskich wywierzysk położonych w dolinie rzeki Brenty. Sierpień 2005 Wyprawa w masyw Hagengebirge w Austrii. Odkrycie i eksploracja jaskini J1 nazwanej później W Czerwonych Kamieniach. Wrzesień 2005 Wyprawa w Kaukaz do Abchazji ARABIKA 2005. Eksplorowano jaskinię Brestskaja Krepost oraz kilka nowych, nie nazwanych jeszcze obiektów. Prowadzono także eksplorację powierzchniową. Październik 2005 Obchody Jubileuszu 50-cio lecia działalności Sekcji Matki Naszej w ?Strzesze Akademickiej? w Karkonoszach. Listopad 2005 Wyjazd do Rumunii w rejon Padis. Celem wyjazdu była eksploracja systemu Cetatile Ponorului – Izbucul Galbenei. Znane partie od strony wywierzyska zostaly wzbogacone o kilkanascie metrów syfonu 3-ciego oraz suche partie nad syfonem. Grudzień 2005 Obóz Sylwestrowy w Tatrach.

Maj 2006 Wyprawa KARABI 2006 do najgłębszej jaskini Krymu Piesztiery Sołdatskiej. Maj 2006 Przejęcie lokalu klubowego na ul. Góralskiej 38. Sierpień 2006 Wyprawa w masyw Hagengebirge w Austrii. Eksploracja Jaskini W Czerwonych Kamieniach. Wrzesień 2006 2 równoległe, działające oddzielnie choć w tym samym rejonie i czasie, wyprawy w Kaukaz. WORONIA 2006 i ARABIKA 2006. Grudzień 2006 Obóz sylwestrowy w Tatrach.